Beheer

Woningbeheer

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is gemak. Voor mensen die in verband met hun werk voor een langere periode naar het buitenland gaan – of die al in het buitenland wonen - bieden wij via onze woningbeheerder de mogelijkheid het beheer op zich te nemen. U hoeft geen familie of vrienden met beheer op te zadelen en u weet zeker dat uw woning op een zo professioneel mogelijke wijze wordt beheerd.

Soorten beheer

F

Financieel/administratief beheer
Het innen en administreren van de binnengekomen huurpenningen en de verrekening van eventueel gemaakte kosten wordt volledig verzorgd. Eenmaal per kwartaal ontvangt u van ons een duidelijk kostenoverzicht. Tevens wordt het niet, of niet op tijd betalen van de huur gesignaleerd en worden passende maatregelen genomen indien dit genoodzaakt is.

T

Technisch beheer
Minor Makelaardij zorgt voor de inspectie van uw woning bij verhuurmutaties. Zo verhelpen wij, uiteraard in overleg met u, eventuele technische storingen en coördineren wij de onderhoudsopdrachten. Hiertoe werken wij zoveel mogelijk samen met vaste betrouwbare onderhoudsmensen en bedrijven.

C

Commercieel beheer
Door toezicht te houden op betreffende vastgoed worden eventuele schade aan het object, zoals lekkages van daken of bevriezing van technische installaties/cv- installaties direct opgemerkt en in overleg met u verholpen. Uw vastgoed blijft in goede conditie doordat wij op uw onroerendgoed passen alsof het ons eigen onroerend goed betreft zullen alle installaties gedurende deze periode worden onderhouden en gecontroleerd en zo nodig vervangen.

T

Leegstand beheer
Minor Makelaardij zorgt voor de inspectie van uw woning bij verhuurmutaties. Zo verhelpen wij, uiteraard in overleg met u, eventuele technische storingen en coördineren wij de onderhoudsopdrachten. Hiertoe werken wij zoveel mogelijk samen met vaste betrouwbare onderhoudsmensen en bedrijven.