Bazarstraat 16

Omschrijving

English summary below (Gelieve via Funda een bericht insturen, dan nemen wij contact met u op om een bezichtiging in te plannen)

Dit hoogwaardige, duurzaam gerenoveerde parterre appartement heeft een Energielabel A++!
Gelegen in een historisch herenhuis. Voorzien van een elegante open keuken met een stijlvol kookeiland als middelpunt.
De zachte aarden tinten gecombineerd met de houten vloeren, creëren de perfecte sfeer voor ontvangst.
De Master bedroom is voorzien van een grote inloopkast, met voldoende ruimte om alles op te bergen.
Een luxe badkamer met een vrijstaand bad en inloopdouche.

De grote open woonkamer kijkt uit op de prachtige tuin van ca. 74m²!
Het drietal ''French doors'' die een panoramisch uitzicht op de tuin bieden, laten het licht weelderig de kamer binnenstromen en creëren het binnen- en buitenleven, een kenmerk van de Nederlandse architectuur.
U kunt hierdoor het hele jaar door van de tuin genieten.
Dit uniek mooie project is gunstig gelegen in het Zeeheldenkwartier/Mesdagkwartier.

Entree op straatniveau, ruime hal met meterkast en voordeur tot het appartement, vanuit de hal treft u aan de voorzijde de Master bedroom met een prachtig interior design en voorzien van een inloopkast.
Naastgelegen een luxe badkamer waar je je in het verre oosten waant, met rondingen welke geïnspireerd zijn op de hamam stijl is er een unieke sfeer gecreëerd. Compleet met vloerverwarming en messing design douche, een vrijstaand Solid Surface bad en een badmeubel met twee Solid surface waskommen; biedt een oase van rust om te ontsnappen na een lange dag. Tevens is er voor een warme handdoek een designradiator.
Tussengelegen de toegang tot de kelder van ca. 22 m², welke bij uitstek ideaal dient als de wasmachine opstelplaats en als voorraad opslag. Tevens zijn hier de technische installaties zoals de warmtepomp en de HR ketel geplaatst. De woning is voorzien van een lichtplan met een domotica systeem, welke op afstand bestuur- en dimbaar is.
Aan het einde van de gang slaapkamer nummer twee en aan uw rechterhand de zeer ruime living. De achterzijde van de woning leent zich met recht voor wonen en eten, met een luxe keuken en een kookeiland voorzien van de volgende AEG apparatuur; vaatwasser, combi magnetron, oven, koel- en vriescombinatie, een Bora inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging en een Quooker heetwaterkraan.
Ter hoogte van de keuken is er ruimte voor een grote eettafel, aan de tuinzijde treft u de living met een fijne lichtinval. De ruimte voelt heel sereen en er is hier bewust voor een licht kleurenpallet gekozen, waaronder het lichtkleurige eiken welke zowel in het zitje van het kookeiland als in de nis in de woonkamer terugkomt. Middels de drie openslaande deuren van ruim 7 meter lang is er toegang tot de achtergelegen, diepe tuin met een terras en een groot stuk groen waar binnenin met schelpen een plaatsje voor een vuurkorf is ontworpen. De tuin is ca. 74 m² en gelegen op het Zuidoosten. Er zijn twee buitenlampjes geïnstalleerd en er is een elektra punt in de tuin. Tevens is er een watervoorziening in de tuin geplaatst. Tenslotte is er nog een separaat toilet, met een kleurrijk behang en messing fonteinkraan.

Wilt u ook een kijkje nemen in deze unieke woning?
Gelieve een bericht via Funda achter laten, dan nemen wij contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

Voor nog meer informatie over de woning kunt u terecht op de website van cattenburgvastgoed.nl

• Energielabel A ++ conform energiemaatwerkrapport
• Domotica systeem
• Dakpannen en leien zijn vernieuwd
• Vloerverwarming in de hele woning, per zone in te regelen
• Renovatie onder begeleiding van een bouwkundige
• Indeling en inrichting conform interieur design
• Vernieuwing van alle technische installaties
• HR ketel en een Warmtepomp
• Alle verdiepingen voorzien van geluidsisolerende maatregelen
• Houten lamelparket
• Luxe keuken voorzien van AEG / Siemens apparatuur
• Garantietermijn van 12 maanden op de renovatie

De woning wordt opgeleverd met de Cattenburg Standaard
” een woning die klaar is voor de toekomst”

DE WIJK
De wijk kenmerkt zich door vele winkeltjes, horeca gelegenheden maar ook veel geschiedenis, welke is terug te zien in de jugendstil panden en de overige architectuur uit de 19e eeuw.
De belangrijkste winkelstraten zijn de Prins Hendrikstraat, Piet Heinstraat, Zoutmanstraat en de Anna Paulownastraat.
Hier vindt je de leukste woonwinkels, trendy designwinkels, galeries, kledingwinkeltjes , supermarktjes, vintage- en boekenwinkels en tal van speciaalzaken.
Zeeheldenkwartier kenmerkt zich door de vele musea , culturele bezienswaardigheden en vele events die worden georganiseerd
In de wijk is er normaliter iedere week wel een markt of event te vinden.
Het is op loopafstand van het centrum, in de Paleistuinen kunt u zich even terugtrekken in het groen om een heerlijke wandeling te maken. Eveneens langs de kade, welke binnenkort er weer heel anders uit zal zien door het geopende Piet Heinplein voor de vaart.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Please send a message via Funda and we will contact you to schedule a viewing

This high-quality, sustainably renovated ground floor apartment has an Energy Label A++!
Located in a historic mansion. Equipped with an elegant open kitchen with a stylish cooking island as the centerpiece.
The soft earthen tones combined with the wooden floors create the perfect atmosphere for reception.
The Master bedroom has a large walk-in closet, with plenty of space to store everything.
A luxurious bathroom with a freestanding bath and walk-in shower.

The large open living room overlooks the beautiful garden of approx. 74m²!
Offering panoramic views of the garden, the trio of ''French doors'' allow light to flow lushly into the room, creating indoor/outdoor living, a hallmark of Dutch architecture.
This means you can enjoy the garden all year round.
This uniquely beautiful project is conveniently located in the Zeeheldenkwartier/Mesdagkwartier.

Entrance at street level, spacious hall with meter cupboard and front door to the apartment, from the hall you will find the Master bedroom at the front with a beautiful interior design and equipped with a walk-in closet.
Adjacent is a luxurious bathroom where you feel like you are in the Far East, with curves inspired by the hammam style, a unique atmosphere has been created. Complete with underfloor heating and brass design shower, a freestanding Solid Surface bath and a vanity unit with two Solid surface wash basins; offering a peaceful haven to escape to after a long day. There is also a design radiator for a warm towel.
In between there is access to the basement of approx. 22 m², which serves ideally as a washing machine installation location and as stock storage. The technical installations such as the heat pump and the HR boiler are also installed here. The house is equipped with a lighting plan with a home automation system, which can be controlled and dimmed remotely.
At the end of the corridor bedroom number two and on your right the very spacious living room. The rear of the house is ideal for living and dining, with a luxurious kitchen and a cooking island equipped with the following AEG equipment; dishwasher, combination microwave, oven, fridge-freezer, a Bora induction hob with integrated extractor and a Quooker hot water tap.
There is room for a large dining table near the kitchen, and on the garden side you will find the living room with nice light. The space feels very serene and a light color palette has been deliberately chosen here, including the light-colored oak, which is used in both the seat of the kitchen island and the niche in the living room. Through the three French doors of over 7 meters long there is access to the deep garden at the rear.

Through the three French doors of over 7 meters long there is access to the deep garden at the rear with a terrace and a large area of greenery where a place for a fire basket has been designed with shells on the floor. The garden is approximately 74 m² and located on the Southeast. Two outdoor lights have been installed and there is an electricity point in the garden. A water supply has also been installed in the garden. Finally, there is a separate toilet, with colorful wallpaper and brass tap.

Would you also like to take a look at this unique home?
Please leave a message via Funda and we will contact you to schedule an appointment.

For more information about the property, please visit the cattenburgvastgoed.nl website

• Energy label A++ in accordance with customized energy report
• Home automation system
• Roof tiles and slates have been renewed
• Underfloor heating throughout the house, adjustable per zone
• Renovation under the supervision of a construction expert
• Layout and furnishing in accordance with interior design
• Renewal of all technical installations
• HR boiler and a heat pump
• All floors equipped with sound-insulating measures
• Wooden laminated parquet
• Luxury kitchen with AEG / Siemens appliances
• Warranty period of 12 months on the renovation

The house is delivered with the Cattenburg Standard
“a home that is ready for the future”

THE DISTRICT
The district is characterized by many shops, catering establishments, but also a lot of history, which is reflected in the Art Nouveau buildings and other architecture from the 19th century.
The main shopping streets are Prins Hendrikstraat, Piet Heinstraat, Zoutmanstraat and Anna Paulownastraat.
Here you will find the nicest home furnishing stores, trendy design stores, galleries, clothing stores, supermarkets, vintage and book stores and numerous specialty shops.
Zeeheldenkwartier is characterized by the many museums, cultural attractions and many events that are organized
There is normally a market or event in the district every week.
It is within walking distance of the center, in the Palace Gardens you can retreat to the greenery for a lovely walk. Also along the quay, which will soon look very different again due to the opened Piet Heinplein for the canal.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.